Penktadienį Aplinkos ministerija pateikė derinti vandentvarkos pertvarkos apmatus. Jie užtikrins kokybišką vandenį visiems gyventojams ir sumažins vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo kainų netolygumus. Siūlomas vandentvarkos įmonių efektyvumo didinimo mechanizmas leis joms išsilaikyti iš savų pajamų. Nustačius aiškias taisykles, kaip tvarkyti individualias nuotekų tvarkymo sistemas, aplinka bus apsaugota nuo žalingo poveikio – ežerų ir upių vanduo bus vėl skaidrus.

„Europinė parama vandentvarkos infrastruktūrai gerinti naujam periodui yra trupiniai, palyginus su poreikiais, siekia vos 7- 8 proc. Todėl turime įgalinti įmones atsistoti ant savų, ne trapių, o tvirtų kojų“, – kalbėjo aplinkos ministras Simonas Gentvilas šiandien susitikęs su Lietuvos savivaldybių merais ir administracijų direktoriais aptarti vandentvarkos reformą, kurios projektas pasieks Seimą jau kovo mėnesį.

Jo žodžiais, kiekvienas namų ūkis, tiek sodų bendrijoje prie didmiesčių, tiek labiausiai nuo jų nutolusiuose regionuose turi gauti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas už socialiai teisingą kainą.

Siūlomi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimai skatintų savanorišką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regioninių įmonių plėtrą, numatant pereinamojo laikotarpio kainodarą, didesnę investicijų grąžą besijungiančioms įmonėms, mažinant administracinę naštą derinant  kainų ir veiklos planus savivaldybėse.

Dar vienas ne mažiau svarbus uždavinys – nepriklausomybės nuo subsidijų įtvirtinimas. Tam planuojama nustatyti naują paslaugų kainų nustatymo metodiką ir pritaikyti ją taip, kad sektorius galėtų investuoti į reikiamą infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją iš savo veiklos pajamų.

Taip pat siekiama nustatyti rizikos vertinimu pagrįstą vandens stebėseną, išsamiau informuoti vartotojus apie vandens kokybę ir kainos aspektus, pagerinti prieigą prie vandens.  Be to, bus kuriama  individualiojo nuotekų tvarkymo įrenginių registravimo informacinė sistema.

Įmonėms įstatymo pakeitimai įtvirtins naujus licencijuojamos veiklos kriterijus, paslaugų kokybės rodiklius. Kadangi dabartinis garantinio paslaugų tiekimo mechanizmas neveikia, siūlomos priemonės, kaip užtikrinti paslaugų teikimą ir reikalavimų vykdymą, įmonei panaikinus licenciją.

Kartu bus įgyvendintos Geriamojo vandens direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės nuostatos.

„Pusė šalies vandens telkinių yra nepatenkinamos būklės ir akivaizdu, kad savivaldybių nuotekų tinklai nepasiekia tokios išleidžiamų nuotekų kokybės, kokia buvo planuojama panaudojus ES lėšas – tik 70 proc. nuotekų, išleidžiamų į vidaus vandenis, atitinka europinius standartus. Todėl reikia ieškoti didesnio efektyvumo sistemoje, kad mūsų miestai ir miesteliai nebeterštų upių ir ežerų“, –  teigė aplinkos ministras.

Numatyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimai dar bus svarstomi ir su kitomis suinteresuotomis visuomenės grupėmis. Įstatymą tikimasi priimti šio pavasario Seimo sesijoje.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimais įgyvendinamos Vyriausybės programos nuostatos visiems gyventojams sudaryti galimybes naudotis viešosiomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, užtikrinti jų kokybę ir prieinamumą skatinant vandentvarkos įmonių stambinimą.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki vasario 4 d., el. paštu judita.vaisnoriene@am.lt