Žemės ūkio ministerija, bendradarbiaudama su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, vykdo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) modernizavimo projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“.

          Šiuo projektu siekiama sukurti į vartotoją (gyventojus ir ūkio subjektus) orientuotą patogią, sąveikią ir kokybišką viešą, su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusią, sudėtinę paslaugą. Projekto uždavinys – modernizuoti IS Infostatyba, kitas susijusias IS ir sukurti reikiamas integracines sąsajas, siekiant realizuoti su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusią sudėtinę elektroninę paslaugą pagal gyvenimo įvykį „Statau namą“. Norint užtikrinti el. paslaugų užsakymo ir teikimo patogumą, efektyvumą, vientisumą, kompleksiškumą  bei sudėtinės paslaugos pagal gyvenimo įvykį „Statau namą“ sukūrimą, projektu siekiama sukurti 6 ir išvystyti 14 su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusių el. paslaugų. Projekto tiesioginės tikslinės grupės – fiziniai ar juridiniai asmenys, vykdantys/planuojantys vykdyti veiklą ar jos priežiūrą statybų srityje: statytojai, savivaldybių administracijų specialistai, inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų savininkai, valdytojai ar naudotojai, VTPSI specialistai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, planuojantys vykdyti ar vykdantys veiklą statybų srityje. Projekto veiklos – programinių, konsultacinių priemonių, reikalingų IS „Infostatyba“ modernizavimui, integracijų sukūrimui bei el. paslaugų veikimui, įsigijimas ir įdiegimas. IS „Infostatyba“ elektroninės paslaugos bus teikiamos per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroniniu vartus. Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0006 įgyvendinamas nuo 2017 m. gruodžio 20 d.  iki 2020 m. gruodžio 31 d.  Projektas finansuojamas iš Eu­ropos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/lt/news/view_item/id.18248