Nario mokestį už 2013 metus prašome sumokėti iki š.m. gruodžio 31 d.

Surinktą grupės ar skyriaus mokestį galimą pervesti į Sąjungos sąskaitą Nr. LT36 4010 0425 0009 3448 AB DnB banke.

 

Užpildytą žiniaraštį siųskite adresu:

I.Džiautienei

235 k. III Rūmai

Universiteto 10

53361 Akedemija

Kauno raj.