Apie tai rašoma numeryje

 

“Balandžio 30 d. įvykusi Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos konferencija įpareigojo mane dvejus metus atstovauti profesinei bendruomenei. Šį pasitikėjimą pelniau antrą kartą, todėl žinau, kokia tai atsakomybė, ir suprantu darbų svarbą. Šis  nelengvas laikmetis, kolegų palaikymas paskatino  tęsti atliekamus darbus ir būti Sąjungos prezidentu”, – tokiais žodžiais antrai darbo kadencijai Sąjungos vadovo poste prisistato LŽGHIS prezidentas Giedrius Balevičius. Apie tai rašinys “Diskutuojant galima problemas spręsti”.

*   *   *

Visuotinis ataskaitinis rinkiminis LŽHIS suvažiavimas šiais metais dėl Covid-19 pandemijos persikėlė į virtualią erdvę. Renginys vyko internetinėje „Zoom“ vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje. Suvažiavimą atidarė ir nuotoliniu būdu dalyvavusius jos narius pasveikino pastaruosius dvejus metus Sąjungai vadovavęs prezidentas Vilimantas Vaičiukynas, toliau susirinkimo vadovavimą bendru nutarimu perdavęs viceprezidentams Giedriui Balevičiui ir Mindaugui Gudžiūnui. Išsamiau rašinyje Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos suvažiavimas”.

                                                                            *   *   *

Sakoma, kad ekonominės naudos žemės ūkyje galima tikėtis tik esant palankioms oro sąlygoms ir taikant pažangią techniką bei teisingus agronominius sprendimus. Patyrę žemdirbiai priduria, kad sėkmės netgi šiuo atveju neturėsime, jeigu deramai neveiks melioracijos sistemos.

Kokios žemdirbių nuotaikos kalbantis šia tema? Kaip jie prižiūri savo laukus, su kokiomis melioracijos problemomis susiduria, kokių gerų pavyzdžių turi ir kokius sprendimo būdus mato? Mintimis apie tai pasidalyti paprašėme savo pašnekovus rašinyje “Kam rūpi melioracija?”

                                                      *   *   *

Bendravimo svarbą gana skausmingai pajutome COVID-19 pandemijos metu, kai ši, esminė, mūsų gyvenimo dalis persikėlė į virtualią erdvę. Jau antrus metus karantinas iš hidrotechnikos, žemėtvarkos ir kitų giminingų profesijų brolių ir sesių atima galimybę susitikti profesinėje šventėje, atvirai pasišnekėti apie problemas, pasidžiaugti laimėjimais, pasidalinti planais ir lūkesčiais. Daugelis Sąjungos narių apgailestauja, kad nutrūko graži tradicija kartu pabūti gamtoje, dalyvauti profesinėse diskusijose, susirungti įvairiose sporto varžybose, o vakare smagiai pašėlti grojant kokiai nors mėgstamai grupei. Nostalgijos kamuojamiems kolegoms tikriausiai bus malonu prisiminti šiuos, du dešimtmečius vykusius renginius, sužinoti tam tikrus faktus, jau tapusius mūsų profesijos atstovų kultūrinio gyvenimo istorija informacijoje Profesines šventes prisimenant”.

                                                                                 *   *   *

Tarp Šušvės, Šatrijos ir Ančios upių išsidėsčiusios Kelmės rajono savivaldybės teritorijos plotas – 170 530,6 ha (2,6 proc. Lietuvos ploto), iš jo: 116 571 ha žemės ūkio paskirties žemės, 43 265 ha miškų ūkio paskirties žemės, 1 228 ha vandens ūkio paskirties žemės, apie 9047 ha kitos paskirties žemės. Apie darbus ir problemas Apolinaro Jasaičio rašinys Hidrotechnika ir žemės melioracija Kelmės rajone”.

TURINYS

LŽHIS SUVAŽIAVIMAS

Giedrius Balevičius. Diskutuojant galima problemas spręsti                                     1

Midona Dapkienė, Romualdas Survila.

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos suvažiavimas               2

Vilimantas Vaičiukynas. 2019-2021 metųSąjungos tarybos ataskaita                      3

Sąjungos vadovų ir tarybos rinkimai                                                                              8

AKTUALIJOS

Algis Kvaraciejus, Rolandas Domeika. Pokyčiai VDU Žemės

ūkio akademijos inžineriniuose fakultetuose                                                               12

Vanda Vasiliauskaitė. Kam rūpi melioracija?                                                          13

Dainius Kižauskas. Apie žemės melioracijos sistemų valymą                                23

MŪSŲ GYVENIMAS

Midona Dapkienė. Profesines šventes prisimenant…                                               28

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Steponas Deveikis. Medžio šaknis reikia saugoti                                                      36

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Apolinaras Jasaitis. Hidrotechnika ir žemės melioracija Kelmės rajone               48

Gitana Vyčienė. Hidroenergetikos sprendimai besivystančioms šalims

(HYPOSO projektas)                                                                                                     54

APLINKOSAUGA

Laima Česonienė, Aistė Kubiliūtė. Žvilgsnis į Baltijos jūros ateitį                       60

ISTORIJA

Romualdas Survila. Žemės melioravimas 1966, 1967 metais                                 65

SVEIKINAME                                                                                                             72

PRISIMINIMAI

Jonas Krivickas. Keletas senosios žemėtvarkos fragmentų                                     81

UŽJAUČIAME                                                                                                            84

TAI ĮDOMU

Romualdas Survila. Vandens sukurtas gamtos ir kultūros paminklas                    86

KRONIKA                                                                                                                    93