Už parengtą interaktyvią aplikaciją pavadinimu „Išnykusios gyvenamosios vietovės Jonavos rajono savivaldybėje“ Kauno kolegijos technologijų fakulteto dėstytojams Valdui ir Ilonai Urbanavičiams buvo įteikta Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus padėka. Šiuos darbus vykdžiusių specialistų paprašėme pasidalyti mintimis apie atliktus darbus ir jų svarbą. Apie tai rašinys “Kauno kolegija prisideda prie istorinių vietovardžių išsaugojimo”.

                                           *                          *                   *

Lietuvoje jau gerus kelis dešimtmečius kalbama apie laivybos Nemune atsigavimą, akcentuojami jos neginčijami privalumai lyginant su automobilių transportu. Iki šiol pagrindinis dėmesys buvo skirtas upės žemupiui – žemiau Kauno hidroelektrinės. Tik neseniai pradėta kalbėti apie Nemuno aukštupį aukščiau šios HE. O pastaroji yra pagrindinė fizinė kliūtis tiek ištisinei laivybai, tiek žuvų migracijai. Kauno užtvankos griauti net minties beveik niekam nekyla, siūlomi gana praktiški sprendiniai – laivybos šliuzas ir žuvitakis. Pastarajam buvo parengti preliminarūs projektiniai pasiūlymai, o šliuzui – kol kas dar nieko nepasiūlyta. Yra tik prieš 70 metų rusų hidroinžinierių parengtos schemos. Išsamiau apie tai publikacijoje “Vysla ir Nemunas: skirtingi laivybos kelio modernizavimo sprendimai”.

*                         *                        *

2022 m. vasario mėnesį dėl neįprastai šiltų orų (vasario mėn. vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 1,2°C, kai tuo tarpu 2021 m. vasario mėn. vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo -5,7°C) ir gausaus iškritusių kritulių kiekio (vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 69,5 mm (1,6 SKN – standartinė klimato norma), kai 2021 m. vasario mėn. vidutinė vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 12 mm (0,3 SKN), Lietuvos vakarinėje dalyje pastebėti gana dideli ir staigūs potvyniai. Siekiant įvertinti potvynių įtakoje užliejamų teritorijų mastą buvo pasitelkti nuotolinių tyrimų metodai – palydovinių Žemės nuotraukų analizė naudojant SNAP (Sentinel Application Platform) ir ArcGIS Pro programas. Papildoma informacija užfiksuota pasitelkus bepilotę skraidyklę. Apie tai rašinyje “Potvynių stebėsena naudojant nuotolinius tyrimų metodus”.

*                          *                          *

Įvairių temų prasimano kolekcionieriai. Įdomių idėjų jie randa plėsdami savo akiratį, o naujų eksponatų ieškojimas teikia pilnatvės ir praturtina žiniomis.

Kauno kolegijos geodezijos ir kartografijos dėstytojai Ilona ir Valdas Urbanavičiai kolekcionuoja gaublius ir turi jų sukaupę per 600. Šį kolegų pomėgį vainikavo profesinių pasiekimų įvertinimas, už geomentorystę gautas prizas – simbolinis Pasaulinės GIS rinkos lyderės JAV kompanijos ESRI logotipo gaublys. Prizas įteiktas Lietuvos ESRI vartotojų konferencijoje, kurįą organizavo UAB Hnit-Baltic. Rašinys “Kolekcija iš meilės profesijai”.

*                              *                          *

 

Gabrielius Narutavičius – iškili lietuvių kilmės asmenybė, garsus statybos inžinierius, Ciuricho Valstybinės aukštosios technikos mokyklos profesorius, Šveicarijos elektrifikacijos pradininkas, vadovavęs daugelio hidroelektrinių statybai Europoje. Pasukęs politikos keliu, savo jėgas ir žinias skyrė Lenkijos Respublikai, tapo jos pirmuoju prezidentu. 2022 m. sukanka 100 metų nuo G. Narutavičiaus tragiškos žūties, įvykusios vos kelios dienos po jo inauguracijos Lenkijos prezidentu. Pasakojimas rašinyje “Gabrielius Narutavičius – Šveicarijos hidroenergetikos tėvas”.