Aplinkos ministerija nustatė Minimalius reikalavimus dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias birias medžiagas (kietąjį biokurą, kuro durpes, akmens anglis, metalų rūdą, koksą, mineralines trąšas, pelenus, suodžius, šlaką ir kt.). Jie skirti užtikrinti, kad ūkio subjektai neterštų aplinkos už savo veiklos sklypo, kuriame laikomos, kraunamos palaidos kietosios medžiagos, ribų.

     Iki šiol teisės aktai nenumatė reikalavimų veikloms, susijusioms su biriomis kietosiomis medžiagomis, trūko teisinių priemonių kontroliuoti tokią veiklą ir pareikalauti įmonių atsakomybės už aplinkos taršą.

     „Rengdami reikalavimus dulkėtumui mažinti, sulaukėme daug suinteresuotų institucijų ir visuomenės pastabų bei pasiūlymų, – sako aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. – Tai parodė, kaip svarbu sureguliuoti šią sritį, kuri daug metų buvo tiesiog palikta kaip pilkoji zona, nuolatinis kovos laukas, kur nenorima kištis.“

     Nustatytieji reikalavimai numato, kokių priemonių turi imtis veiklos vykdytojai dulkėjimui sumažinti. Atvirose aikštelėse laikomas medžiagas reikia apdengti, drėkinti, apsaugoti nuo vėjo, riboti kaupų aukštį, naudoti įrangą dulkėms sugaudyti, uždaro tipo konvejerius, krauti sandariu griebtuvu, pilti iš griebtuvo ar krautuvo kuo lėčiau ir kuo arčiau kaupo, kuo mažiau kartų perkrauti iš vietos į vietą, uždengti laikant transporto priemonėse ir vežant, plauti arba valyti transporto priemonių padangas, nekeliant papildomo dulkėjimo, gyvenamojoje vietovėje valyti medžiagomis užterštus kieta danga padengtus kelius ir kt.

     Naujai pradedamą veiklą urbanizuotose teritorijose, kai naudojamos labai dulkančios medžiagos, reikės vykdyti uždaroje patalpoje arba kitu uždaru būdu. Šias medžiagas bus galima laikyti atviroje aikštelėje tik tais atvejais, kai dėl jų fizinių ar cheminių savybių netinka uždaras būdas, tačiau reikės taikyti daugiau priemonių dulkėjimui i riboti.

     Naujai pradedamą veiklą su mažiau dulkančiomis medžiagomis ir naujai pradedamą veiklą su labai dulkančiomis medžiagomis likusioje šalies teritorijoje bus galima vykdyti atviroje aikštelėje sklype, kurio riba nutolusi didesniu kaip 100 m atstumu iki gyvenamojo pastato, Reikalavimuose apibūdinto visuomenės lankomo negyvenamojo pastato ar inžinerinio statinio.

     Naujai pradedantiems vykdyti susijusią veiklą šie reikalavimai įsigalios 2021 m. kovo 1 d. Jau vykdantiems veiklą numatytas pasiruošimo etapas. Iki 2024 m. sausio 1 d. jie turi šiuo metu atviroje aikštelėje vykdomą veiklą perkelti į uždaras patalpas ar vykdyti kitu uždaru būdu, „patraukti” nurodytu atstumu arba didžiausiu galimu atstumu nuo statinių; iki 2021 m. gegužės 1 d. – pasiruošti taikyti kitas nurodytas priemones.

 

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1029