Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2014-12-29 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-500 pakeitė Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisykles:https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3d581308f3211e4a98a9f2247652cf4. Be kitų pakeitimų numatyta, kad skaitmenine forma parengtas žemės sklypo planas, žemės sklypo kadastro duomenų forma ir žemės sklypo verčių nustatymo žiniaraščiai teritoriniam padaliniui gali būti teikiami per informacinę sistemą „GeoMatininkas“ Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentų pateikimo patikrinti ar išankstinei patikrai informacinėje sistemoje „GeoMatininkas“ tvarkos aprašo, patvirtinto valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentų pateikimo patikrinti ar išankstinei patikrai informacinėje sistemoje „GeoMatininkas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Tokiu atveju skaitmenine forma parengtas žemės sklypo planas, žemės sklypo kadastro duomenų forma ir žemės sklypo verčių nustatymo žiniaraščiai skaitmeninėje laikmenoje žemės sklypo kadastro duomenų byloje nekomplektuojami, t. y. sudaryta galimybė bylose nekomplektuoti CD. Taip iš dalies supaprastinamas ir atpiginamas žemės sklypų kadastro duomenų bylų rengimas ir jų pateikimas tikrinimui.“