infra.jpg

     Aplinkos ministerija pateikė Vyriausybei svarstyti Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymui, kuris įsigalios 2021 m. sausio 1 d., įgyvendinti skirto nutarimo projektą. Jis numato patvirtinti parengtą Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodiką. Šie dokumentai turėtų įsigalioti 2021 m. sausio 1 d.

     Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas numato, kad savivaldybė privalo kompensuoti plėtros iniciatoriui išlaidas už jos infrastruktūros projektavimą, statybą ir įrengimą. Nustatyta, kad šios plėtros iniciatorius savo lėšomis įrengtą infrastruktūrą turi neatlygintinai perduoti savivaldybės infrastruktūros valdytojui ir gauti kompensaciją.

     Plėtros įmoką, kaip nurodo įstatymas, organizatorius turi apskaičiuoti pagal Vyriausybės patvirtintą Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodiką, įvertinęs šios plėtros poreikį – vartotojų skaičių, numatomą jo pokytį ir savivaldybės infrastruktūros išvystymo lygį.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1060