VĮ Registrų centro direktoriaus 2014-03-31 įsakymu patvirtintas Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentų pateikimo patikrinti ar išankstinei patikrai informacinėje sistemoje „GeoMatininkas“ tvarkos aprašas (pridedama: Matininkams_2014-03-31).

Šis dokumentas nustato žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentų (tame tarpe ir žemės sklypo plano) ir duomenų parengimo pasirašymui elektroniniu parašu, pasirašymo elektroniniu parašu, t. y. elektroninės bylos (tame tarpe ir žemės sklypo plano) sukūrimo, bei pateikimo kadastro tvarkytojui (VĮ Registrų centrui) patikrinti ar išankstinei patikrai informacinėje sistemoje „GeoMatininkas“ reikalavimus, kai byla patikrinimui teikiama įgyvendinant Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo valstybės įmonėje Registrų centre taisykles bei byla ar planas teikiami išankstinei patikrai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 72 punkte nustatytais atvejais.

Vadovaudamasis minėtu Tvarkos aprašu matininkas neišeidamas iš savo biuro galės (bet ne privalės) nurodytais atvejais parengti žemės sklypo kadastro duomenų bylą ar atskirus jos dokumentus pasirašymui elektroniniu parašu, juos pasirašyti bei pateikti patikrinimui kadastro tvarkytojui, kuris, įvertinęs elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus, priims reikiamus sprendimus ar išvadas.

Per dvi savaites bus parengta ir  informacinėje sistemoje „GeoMatininkas“ patalpinta detali matininko veiksmų instrukciją.

Tvarkos aprašas įsigalios po trijų mėnesių nuo įsakymo paskelbimo Teisės aktų registre.