nuotekos.jpg

     Aplinkos ministerija parengė Nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimus, kurie užtikrins efektyvesnį nuotekų tvarkymą ir padės sustiprinti išleidžiamų nuotekų kontrolę.

     „Reglamento pakeitimais numatyti kriterijai, pagal kuriuos nuotekos laikomos toksiškomis, ir tokias nuotekas draudžiama išleisti į aplinką. Be to, patikslinti azoto ir fosforo normatyvai, nustatyti reikalavimai skendinčioms medžiagoms, o įvesta prievolė žymėti nuotekų išleistuvus leis operatyviau nustatyti jų savininkus“, – sako aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė.

     Šie Nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimai sudarys galimybes ne tik mažinti aplinkos taršą, bet ir suteiks teisinių priemonių veiksmingesnei aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei.

     Nustatytas teisinis reguliavimas įsigalios 2021 m. balandžio 1 d., tam tikrais atvejais numatant pereinamąjį laikotarpį.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1063