Lietuvos, kaip ir kitų ES šalių mokslo ir mokymo įstaigos, nevyriausybinės ir kitos pelno nesiekiančios organizacijos ir valdžios institucijos kviečiamos teikti projektų idėjas paramai gauti. Parama bus teikiama šiose srityse: klimato politika, energija, pastatai ir savivaldybės, mobilumas, žemės ūkis, dirvožemis ir miškininkystė, sąmoningumas, klimato kaitai paruošti finansai ir tvari ekonomika.

     Šį kvietimą paskelbė Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyvos programa (EUKI), kurią finansuoja Vokietijos Federacijos aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerija. Bus teikiama parama projektams, skatinantiems ES šalis glaudžiau bendradarbiauti ir tiesiogiai ar netiesiogiai prisidedantiems sprendžiant klimato kaitos problemas. Tai apima gebėjimų stiprinimą, keitimąsi patirtimi, švietimą ir pan. 

     Vienam projektui bus skiriama nuo 50 tūkst. iki 1 mln. eurų. Projektų idėjas galima teikti iki 2021 m. sausio 19 d.

     Išsamesnės informacijos galima rasti EUKI tinklalapyje.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1081