Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų konkursas, kurį organizuoja Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pratęstas iki lapkričio 20 d. Paraiškas reikia siųsti elektroniniu paštu post@socmin.lt. Jų formas galima rasti čia.

Šiemet bus varžomasi dėl keturių nominacijų. Tai Aplinkai draugiškiausia įmonė, Metų bendruomeniškiausia įmonė, Metų darbovietė ir Įmonė, labiausiai prisidėjusi prie socialinėje atskirtyje esančių asmenų integracijos į darbo rinką.

Pagrindinis konkurso apdovanojimas „Metų socialiai atsakinga įmonė“ bus skirtas įmonei, kuri pretenduos į visas nominacijas ir bus pasiekusi didelės pažangos visose socialinės atsakomybės srityse – rūpinasi bendruomenėmis, aplinka, savo darbuotojais, nenusisuka nuo labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių ir skatina toleranciją.

Kiekviena iš šių nominacijų skirstoma į tris kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas ir mažas įmones, kuriose dirba ne daugiau kaip 49 darbuotojai, taip pat vidutines, turinčias nuo 50 iki 249 darbuotojų, ir dideles įmones su daugiau nei 250 darbuotojų.

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai – tai nuo 2008 m. vykdoma valstybės institucijų iniciatyva, kuria siekiama didinti žinomumą apie socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam žmogui ir skatinti šalies įmones savo veikloje diegti šios atsakomybės principus. Nuo 2013-ųjų šiuos apdovanojimus organizuoja Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1020