Gerb. LŽHIS Tarybos nariai, skyrių pirmininkai, Gerb. profesine bendruomene. Atėjo laikas mums suvienyti jėgas ir paagituoti jaunus žmones stoti į mūsų fakultetą. Visi žinome kokia situacija su studentais fakultete. Reikia aktyvių sprendimų kurie papildytų fakulteto studentų gretas. Gamybininkai prašo jiems duoti studentų, bet mes nelabai ką turime pasiūlyti, nes studentų paprasčiausiai nėra. Kadangi jų mažai, tai jie turi pilną teisę kelti savo sąlygas eidami darbintis ir rinktis kur eiti įsidarbinti. Gerb. kolegos, pabandom pakalbėti su jaunais žmonėmis, kurie dar neapsisprendė kur nori mokytis. Paagituokim ir vyresnio amžiaus dirbančius kolegas, kurie nebaigę universitetinių studijų. Pasaulyje normali praktika mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Mokytis, kaip ir sportuoti niekada nevėlu.

          Šį mėnesį VDU administracija patvirtino valstybės ir VDU finansuojamas vietas magistrantūros studijoms. Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki liepos 6 d., 24 valandos.  Jeigu iškiltų klausimų dėl stojimo ar būtų reikalinga informacija dėl studijų universitete, galite skambinti Fakulteto dekanui Algiui Kvaraciejui, taip pat studijų Administratorei Loretai Grigaitienei. Jeigu reikia konsultacijų apie studijas iš gamybinės pusės, visada galite skambinti LŽHIS prezidentui Vilimantui Vaičiukynui.