infrastr1.jpg

Aplinkos ministerija parengė dviejų teisės aktų, reikalingų 2021 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiam Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymui įgyvendinti, projektą ir pateikė suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei derinti. Tai Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodika.

Nustačius aiškią kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką, sumažės savivaldybių ir statytojų ginčų, kurių dabar kyla dėl neaiškių ar dviprasmiškų teisinių nuostatų, ir tai labiau skatins statytojus investuoti į savivaldybės infrastruktūros plėtrą. Kompensacijai nustatyti ir apskaičiuoti visose šalies savivaldybėse bus taikomi tie patys kriterijai. Tvarka užtikrins galimybes verslo ir viešiesiems subjektams, investuojantiems į savivaldybės infrastruktūrą, iš anksto numatyti jiems tenkančią finansinę ir teisinę naštą.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodika leis organizatoriams apskaičiuoti, o šios įmokos mokėtojams – statytojams ar vystytojams – sumokėti nustatyto dydžio įmoką ir taip iš anksto planuoti savo išlaidas.

Iki Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimo savivaldos institucijos turėtų priimti reikiamus sprendimus, kad šis įstatymas galėtų tinkamai veikti.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.985