Aplinkos ministerija skyrė daugiau kaip 115 tūkst. eurų ES struktūrinių fondų lėšų žuvų migracijos sąlygoms dar dviejose šalies upėse – Kražantėje ir Vokėje – pagerinti.

Projektą vykdys, kaip numato Vandenų srities plėtros 2017-2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų planas, Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Kražantėje numatyta tvarkyti jos vagą žemiau Kelmės užtvankos slenksčio: valyti nuvedamąjį kanalą, įrengti dambas ir statinį, skirtą nukreipti neršti plaukiančias žuvis šio kanalo, kurio aukštupyje yra jų pralaida, link.

Vokėje bus pertvarkytas Vaidotų slenkstis, įrengus akmenų metinius, bunas, paskleidus riedulius, suspaudus vagą ir pakėlus vandens lygį. Mat esant minimaliems debitams, vandens lygis Kražantėje žemiau Kelmės užtvankos ir Vokėje žemiau Vaidotų užtvankos būna nepakankamas, kad neršti plaukiančios žuvys netrukdomos galėtų pasiekti Kelmės užtvankoje esančią žuvų pralaidą, perplaukti Vaidotų slenkstį.

Be šių dviejų upių, ES struktūrinių fondų lėšų jau yra skirta žuvų migracijos sąlygoms pagerinti Ventoje – panaikinus Žerkščių užtvankos liekanas, Anykštoje – pašalinus buvusio vandens malūno užtvankos liekanas ir sutvarkius jos vagą Anykščiuose ties Malūno gatve, Salante – išardžius Salantų m. užtvankos vandens pralaidą, suformavus riedulių ir skaldos nuopilą bei atkūrus  natūralią upės vagą, Dubysoje – pašalinus gelžbetonines tilto ir užtvankos liekanas.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1073