migr.jpg

Aplinkos ministerija skyrė daugiau kaip 120 tūkst. eurų ES struktūrinių fondų lėšų žuvų migracijos sąlygoms Kražantės ir Vokės upėse gerinti. Šis projektas papildomai įtrauktas į ES finansuojamų valstybės projektų vandens telkinių būklei gerinti sąrašą.

Jį vykdys, kaip numato Vandenų srities plėtros 2017-2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų planas, Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kražantėje planuojama tvarkyti jos vagą žemiau Kelmės užtvankos slenksčio: valyti nuvedamąjį kanalą, įrengti dambas ir statinį, skirtą nukreipti neršti plaukiančias žuvis nuvedamojo kanalo link, kurio aukštupyje yra žuvų pralaida. Vokėje bus pertvarkytas Vaidotų slenkstis, įrengus akmenų metinius, bunas, paskleidus riedulius, suspaudus vagą ir pakėlus vandens lygį. Mat esant minimaliems debitams, vandens lygis Kražantėje žemiau Kelmės užtvankos ir Vokėje žemiau Vaidotų užtvankos būna nepakankamas, kad neršti plaukiančios žuvys netrukdomos galėtų pasiekti Kelmės užtvankoje esančią žuvų pralaidą, perplaukti Vaidotų slenkstį.

Be šio projekto, ES finansuojamų valstybės projektų vandens telkinių būklei gerinti sąraše – dar devyni. Jie leis sudaryti sąlygas žuvims migruoti Ventoje panaikinus Žerkščių užtvankos liekanas, pašalinti buvusio vandens malūno užtvankos liekanas Anykštos upėje ir sutvarkyti jos vagą Anykščiuose ties Malūno gatve, pagerinti Kalvių ežero (Kaišiadorių r.), Simno ežero ir Dovinės upės (Alytaus r.) vandens būklę ir kt.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.963