Aplinkos ministerijos siūlomame veiksmų plane upių vientisumui atkurti ir hidroelektrinių neigiamam poveikiui mažinti numatytos priemonės leistų pakloti reikiamą teisinį pamatą, padėtų savivaldybėms spręsti įsisenėjusias valstybinių užtvankų ir tvenkinių problemas.

Norint grąžinti upes į natūralias vagas, stiprinti žuvų populiacijas jose atkuriant prarastus ruožus ir savaiminę ekosistemų reguliaciją, vis daugiau dėmesio skiriama užtvankų šalinimui. Upės yra kompleksinės sistemos, reguliuojančios natūralius gamtos procesus. Natūraliai tekančios jos palaiko kitų ekosistemų funkcionalumą, transportuoja maistines medžiagas, sušvelnina potvynių padarinius, sukuria buveines augalams ir gyvūnams, turi estetinę vertę ir teikia rekreacines galimybes.

Lietuvoje yra apie 1,5 tūkst. užtvankų – daugybė jų statytos dar sovietmečiu ir dalis jų tapo bešeimininkėmis. Vienas iš Aplinkos ministerijos prioritetų – skatinti išmontuoti bešeimininkes ar savivaldybėms priklausančias užtvankas, kad būtų atkuriami žuvų migracijos koridoriai ir natūralios upių vagos.

Planuojamos priemonės padėtų užtikrinti ne tik upių vientisumo atkūrimo teisinį pagrindą, bet ir jo tęstinumą, koordinavimą. Aplinkos ministerija laukia ir visuomenės pastabų bei pasiūlymų.

Su Veiksmų plano upių vientisumui atkurti ir hidroelektrinių neigiamam poveikiui mažinti projektu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje ir teikti pastabas elektroniniu paštu jone.lescinskaite@am.lt iki birželio 8 d.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1380