Ketvirtadienį, spalio 29 d., 10 val. plačiajai visuomenei bus pristatyta „Natura 2000“ tinklo socio-ekonominės naudos vertinimo studija. Pristatymas vyks nuotoliniu būdu. Nuoroda prisijungti: Join Microsoft Teams Meeting.

Renginio programą galima rasti čia. Laikas nuo 11.10 val. iki 12 val. bus skirtas klausimams ir atsakymams, diskusijai. Renginio dalyviai kviečiami iš anksto atsiųsti rūpimus klausimus, kurie padės organizatoriams geriau pasirengti pristatymui, el. paštu dalius.dapkus@vstt.lt.

Pirmą kartą Lietuvoje atlikta tokio pobūdžio išsami studija parodė, kad „Natura 2000“ saugomų teritorijų ekologinio tinklo teikiama nauda valstybei siekia 105 mln. eurų kasmet. Ši suma daugiau nei dvigubai didesnė už sąnaudas – žemės savininkų prarandamas pajamas dėl nustatytų veiklos apribojimų „Natura 2000“ teritorijose ir išlaidas paties ekologinio tinklo priežiūrai bei monitoringui. Tai įrodo, kaip sako per studijos pristatymą kalbėsiantis Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius, kad sprendimai dėl veiksmingos saugomų teritorijų apsaugos pasiteisina su kaupu.

Studijos pristatymą organizuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūra, įgyvendindamos LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“.

 

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1005