Vyriausybė Žaliojo kurso politikos tikslus, kaip vienus svarbiausių šią kadenciją, integravo į kiekvieną veiklos prioritetą iš dvyliktos užsibrėžtųjų.

Aplinkos sektoriui svarbiausias Lietuvos žaliojo kurso prioritetas susideda iš 6 Vyriausybės programos projektų: žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos (koordinuoja Aplinkos ministerija), tvarių ir pasiekiamų miestų (koordinuoja Aplinkos ministerija), žaliosios energetikos (koordinuoja Energetikos ministerija), gamtinio kapitalo apsaugos ir tvarus naudojimo (koordinuoja Aplinkos ministerija), žemės ūkio, akvakultūros ir maisto gamybos sistemų (koordinuoja Žemės ūkio ministerija), visuomenės, kaip žaliojo kurso transformatorės (koordinuoja Aplinkos ministerija).

Aplinkos ministerija imsis per 60 koordinuojamų Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmų. Dalis Vyriausybės programos nuostatų bus įgyvendinamos ir per kitus ministerijos veiksmus.

Rengiant plano projektą su socialiniais partneriais įvyko 3 susitikimai (2 – ministerijos, vienas –Vyriausybės kanceliarijos). Raštu gauta daugiau kaip 20 partnerių pasiūlymų, į dalis jų ministerija atsižvelgs įgyvendindama konkrečius veiksmus. Ateinančias viešąsias konsultacijas ministerijos interneto puslapio rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Su Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planu galite susipažinti čia

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1224