Zem_Hidro_2015-1

Apie tai rašoma žurnale “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2015 m. Nr.1

2014 m. pabaigoje UAB „Plungės Jonis“ įmonių grupės narė UAB „Plungės Jonis-S“ apdovanota Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurso „Metų gaminys“ aukso medaliu. Bendrovė įvertinta už sėkmingai įgyvendintą kompleksinį turizmo ir gamtos išsaugojimo projektą, jo svarbą Vakarų Lietuvos regionui ir atliktų darbų kokybę. Darbai buvo vykdomi Salantų regioninio parko direkcijos užsakymu. Apie tai Vandos Vasiliauskaitės rašinys “UAB “Plungės Jonis” – kokybės ir patikimumo garantas”.

                            *                  *                  *

Drenažo sistemos ir kiti melioracijos statiniai sensta, irsta, jų techninė būklė blogėja, o ją gerinančių priemonių finansavimas septyneri metai iš eilės beveik nesikeičia. Vidutinis drenažo sistemų amžius daugiau kaip 40 metų, daugelis melioracijos statinių yra avarinės būklės, apie 250 tūkst. Ha nusausintos žemės dėl blogo sausinimo sistemų veikimo žemės ūkio gamyboje nebenaudojama. Susikaupė daug problemų, kurių iš esmės nesiima spręsti nė viena valdžia. Dar daugiau: nelabai kas imasi jas ir kelti. Žemdirbių organizacijos, kurios pirmiausiai tai turėtų daryti, užsiėmusios kitais reikalais, ir jų balso šiuo klausimu negirdėti. Dabar melioracijos bėdas viešai kelia tik melioracijos įmonės, kadaise įrengusios sausinimo sistemas, ir joms atstovaujanti Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, 2015 m. vasario 4 d. surengusi melioracijos įmonių vadovų susitikimą su žemės ūkio viceministru Albinu Ežerskiu, ministerijoje atsakingu už šią sritį. Apie tai Juozo Smilgevičiaus rašinys “Klausimai be atsakymų”.

                          *                   *                   *

Europos mažosios hidroenergetikos asociacijos (ESHA) organizuojamas tarptautinis kongresas ir paroda,sulaukia didelio hidroenergetikos srities mokslininkų, verslininkų ir investuotojų, kurie naujausius mokslinių tyrimų rezultatus gali pritaikyti praktikoje, dėmesio. ASU profesorius Petras Punys buvo tarptautinio renginio „Hidroenergia 2014“ mokslinio komiteto narys, jam teko peržiūrėti daugiau kaip 80 pranešimų santraukų, išdėlioti pagal tematikas ir nuspręsti, ar jie tinka žodiniam ar stendiniam pateikimui. Įspūdžius iš renginio rašinyje “Tarptautiniame mažosios hidroenergetikos kongrese” pateikia ASU darbuotojai prof. dr. Petras Punys, Gitana Vyčienė, Egidijus Kasiulis.

                                *                    *                *

Hidrologiniai tyrimai ir hidrotechniniai sprendiniai yra reikšminga kraštotvarkos sistemos dalis. Nuo suvokimo, pažinimo iki vandens naudojimo sprendinių turime savo elgsenos modelį.

Jungtinio Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS), Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS), Žemės ūkio ministerijos bei ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto seminaro „Hidrotechniniai ir melioracijos sprendiniai kraštovaizdyje ir kraštovaizdžio architektūroje“ programa aprėpė bendruosius kraštovaizdžio formavimo, vandens tvarkybos, hidrotechninės statybos ir kraštovaizdžio architektūros klausimus. Apie tai Stepono Deveikio rašinys “Vanduo kraštovaizdžio tvarkymo sprendiniuose”.

                                           *                             *                           *

Praėjusių metų pabaiga ASU Vandens išteklių instituto profesoriui Arvydui Povilaičiui buvo svarbi dalykine kelione į Jungtines Amerikos Valstijas ir galimybe stažuotis Ajovos valstijos ir Čikagos (Iljinojaus valstija) Lojolos universitetuose. Pagrindinis kelionės tikslas – susipažinti su inovaciniais moksliniais tyrimais žemės sausinimo srityje (labiausiai domino biotechnologijos drenažo vandeniui valyti) ir pažeistų vandens ekosistemų atstatymo patirtimi JAV vidurio vakarų regione. Ankstesni ryšiai su Ajovos valstijos universiteto Žemės ūkio ir biosistemų inžinerijos instituto profesoriumi Mathew Helmers ir dr. Roberta Lammers-Campbell iš Aplinkos tvarumo instituto Lojolos universitete kartu su Lietuvos mokslo tarybos finansine parama sudarė puikias galimybes tokiai kelionei įvykti. Apie tai rašinys “Mokslo ir praktikos naujovės: Jungtinėse Amerikos Valstijose apsilankius”.

 

     Parengė:     Vanda VASILIAUSKAITĖ

 

Turinys Nr. 1

MŪSŲ GYVENIMAS

V.Vasiliauskaitė. UAB „Plungės Jonis“ –

kokybės ir patikimumo garantas…………………… 1

J.Smilgevičius. „Aro“ žmonės ir darbai……….. 6

R.Mockevičius. Su žeme susijusi veikla………. 11

ŽEMĖTVARKA

R.Survila. Žemės valdymo proceso

rezultatai ir  ateities planai……………………………. 16

P.Aleknavičius. Žemėtvarkos priedermė………. 21

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

J.Smilgevičius. Klausimai be atsakymų………… 25

J.Smilga. Kodėl lėtai kuriama melioruotos
žemės ir melioracijos statinių apskaitos
duomenų bazė…………………………………………… 29

APLINKOSAUGA

L.Jurevičius, R.Baublys,  L.Katkevičius.

Nykstančių ežerų ir tvenkinių

restauravimas……………………………………………. 31

G.Sabas. Nauji aplinkosaugos reikalavimai

vandens telkinių tvarkymo darbams……………… 37

KONFERENCIJOS,  SEMINARAI

J.Smilgevičius. Konferencijoje vandens

telkinių būklės gerinimo klausimu………………… 40

P.Punys, G.Vyčienė, E.Kasiulis.

Tarptautiniame mažosios hidroenergetikos

kongrese…………………………………………………… 46

S.Deveikis. Vanduo kraštovaizdžio

tvarkymo sprendiniuose……………………………… 48

TECHNIKOS NAUJOVĖS

Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos

hidrotechninėje statyboje…………………………….. 53

KELIONĖS

A.Povilaitis. Mokslo ir praktikos

naujovės: Jungtinėse Amerikos Valstijose

apsilankius……………………………………………. 57

V.Vasiliauskaitė. Egzotiškojo kaktusų

sodo ekspozicija…………………………………….. 65

ŽMONĖS IR DARBAI

R.Stančiukienė. Didžiausia

vertybė – tikėjimas…………………………………….. 68

SVEIKINAME……………………………………….. 70

UŽJAUČIAME………………………………………. 75

TAI ĮDOMU…………………………………………… 80

KRONIKA……………………………………………… 82

BIBLIOGRAFIJA…………………………………… 90