Zem-Hidro2015_4

Apie tai rašoma žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2015 m. Nr. 3

 

 

Rugpjūčio 18-19 d. Lietuvos melioracijos įmonių asociacija Šilutės rajone organizavo praktinį melioracijos darbų seminarą. Į seminarą buvo pakviesti melioracijos ir hidrotechnikos įmonių statybos ir projektų vadovai, ekspertai, mokslininkai, savivaldybių melioracijos specialistai bei kiti hidrotechnikai. Apie tai Algimanto Patašiaus rašinys Praktinis hidrotechnikų seminaras Šilutės rajone”.

 *                              *                          *

     Tarptautinės mokslinės techninės konferencijos Ukrainoje organizuojamos kiekvienais metais ir dėl aukšto mokslinio lygio sulaukia daug dalyvių. Šiemet balandį vyko jubiliejinė 20-oji konferencija. Joje, be Ukrainos atstovų, dalyvavo svečiai iš Armėnijos, Čekijos, Lenkijos, Moldovos, Rusijos, Vokietijos, Latvijos ir Lietuvos.

    Lvovo nacionalinio politechnikos universiteto organizuotoje konferencijoje „Geoforum 2015“ mūsų šaliai kartu su kolegomis iš Latvijos žemės ūkio universiteto, atstovavo Aleksandro Stulginskio universiteto Žemėtvarkos ir geomatikos instituto prof. Audrius Aleknavičius ir doc. Virginija Gurskienė. Jie įspūdžiais iš kelionės dalijasi rašinyje Bendradarbiaujame su kolegomis iš Ukrainos”.

 

*                                 *                           *

    Pasaulio bankas, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija ir valstybės įmonė Registrų centras 2015 m. birželio 3–5 d. Vilniuje surengė tarptautinę konferenciją „Turto vertinimas ir apmokestinimas fiskalinei darnai ir veiksmingesnei savivaldai užtikrinti Europoje ir Centrinėje Azijoje“. Konferencijos tikslas– skatinti turto vertinimo sistemų plėtrą Rytų Europos ir Centrinės Azijos regionuose, supažindinti su šių sistemų įtaka turto apmokestinimui, savivaldybių finansų beipačios savivaldos gerinimui,atkreipti dėmesį į šių sistemų kūrimo iššūkius. Bronislovas Mikūta rašinyje

Konferencija turto vertinimo ir apmokestinimo klausimaisir pasakoja apie tai.

    *                                *                            *

       Ant Kuršių marių kranto įsikūrusi žvejų gyvenvietė Dreverna vilioja savo ramybe, gamtos grožiu ir išskirtiniu kultūriniupalikimu. Šiose apylinkėse įgyvendindami projektus ne vienerius metus darbavosi UAB Plungės Jonis”, UAB “Hidrostatyba”, UAB “Klaipėdos hidrotechnika” ir jų kolegos iš kitų įmonių. Apie melioracijos darbus ir sėkmingą hidrotechnikų bendradarbiavimą su to krašto ūkininkais Algimanto Patašiaus rašinys “Hidrotechnikų darbai Drevernoje”.

 *                              *                                *

Žemėtvarkininkų bendruomenė gerai pažįsta vyresnįjį kolegą, nusipelniusį šalies inžinierių, valstybinės premijos laureatą, ilgametį LŽHIS narį Vytautą Skuodžiūną. Šiam žmogui, gyvenimą susiejusiam su pasirinkta profesija, ir šiandien ne visvien, kas vyksta žemėtvarkos padangėje.

Į žemės tvarkytojų gretas stojęs tada, kai jau visos senosios žemėnaudų ribos buvo sumaišytos, kai nyko sodžių ir viensėdžių vardai, šis žmogus subūrė gerų žemėtvarkos specialistų kolektyvą ir net tris dešimtis metų vadovavo tuomečiam Žemėtvarkos projektavimo institutui. Jeigu šiandien Lietuvos kaimu grožisi svečiai iš užsienio šalių, jeigu jo ilgisi daugelį metų nematę išeiviai, galime drąsiai tvirtinti, kad prie viso to savo darbais prisidėjo vyresnysis mūsų kolega.

Rugsėjo 20 d. gerb. V. Skuodžiūnas paminėjo 85-ąjį savo gimtadienį. Šiam žmogui ir jo prisiminimams skiriamas rašinys “Žemėtvarka – jo gyvenimas”.

 

                                      Parengė Vanda Vasiliauskaitė

 

MŪSŲ GYVENIMAS

J.Smilga. Melioratorių šventė Kvėdarnoje1

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

LŽHIS konferencijos atgarsiai………………….. 4

R.Dambrauskas. Žemės ūkio

vandentvarkos aktualijos…………………………. 5

A.Gudaitis. Ką rodo melioracijos

darbų valstybinė priežiūra………………………. 11

J.Banys. Tvenkinių hidrotechnikos

statinių būklė ir jų priežiūra……………………. 13

M.Gudžiūnas.  Melioracijos projektų

vektorizavimo ir atributinių GIS duomenų rengimo problemos                16

ŽEMĖTVARKA

D.Liutikas. Lietuvos kaimo plėtros 2014-

2020 m. programos pagrindiniai siekiai…… 19

KONFERENCIJOS,  SEMINARAI

A.Patašius. Praktinis hidrotechnikų

seminaras Šilutės rajone………………………… 22

A.Aleknavičius, V. Gurskienė. Bendra-

darbiaujame su kolegomis iš Ukrainos…….. 26

K.Mickevičiūtė. Antrasis seminaras

„Vandens malūnų diena“……………………….. 29

B.Mikūta. Konferencija turto vertinimo

ir apmokestinimo klausimais………………….. 32

GEODEZIJA

J.Sužiedelytė Visockienė. Archyvinių

fotoplanų ir topografinių žemėlapių panau-

dojimas pastatų ir sodybų identifikavimui38

SITUACIJOS

V.Vasiliauskaitė. Žemės reformos

peripetijos……………………………………………. 43

NUOMONĖS

J.Pakutinskas. Svarbu nustatyti

teisingą žemės vertę………………………………. 45

MŪSŲ LIETUVA

A.Patašius. Hidrotechnikų

darbai Drevernoje…………………………………. 49

ISTORIJA

R.Survila. Durbės mūšiui – 755 m.………… 53

V.Urbonavičius, I.Urbonavičienė.

Geodezijos, žemėtvarkos ir melioracijos

paroda prieš 80  metų…………………………….. 55

J.Smilga. Susvyravimo metai…………………. 58

ŽMONĖS IR DARBAI

R.Survila. LŽHIS garbės nariai……………… 59

V.Vasiliauskaitė. Žemėtvarka –

jo gyvenimas………………………………………… 64

JUBILIEJUS

V.Kęstutis, P.Raudonis. Penktosios LŽŪA

hidrotechnikų laidos šešiasdešimtmetis……. 71

SVEIKINAME……………………………………. 77

UŽJAUČIAME…………………………………… 83

ĮDOMU………………………………………………. 87

KRONIKA         89