Apie tai rašoma žurnale “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2016 m. Nr.4

2016 metai daugeliui melioracijos įmonių buvo tikrai nelengvi. Sumažėjo darbų, tuo pačiu ir pajamų, teko mažinti darbuotojų skaičių. Bet ir šiuo nelengvu laiku kai kurios jų šventiškai pažymėjo savo veiklos jubiliejus. Viena jų – UAB „Joniškio hidrostatyba“, nuo kurios pirmtakės Joniškio MMS įkūrimo sukako šešiasdešimt metų.

Rugsėjo 16 d. įmonės valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus Gedimino Zabarausko iniciatyva bei rūpesčiu buvo surengta puiki šventė darbuotojams ir įmonės veteranams.

Rugsėjo 3 d. Šventupės gyvenvietėje ne mažiau smagiai ir įdomiai įkūrimo šešiasdešimtmetį paminėjo bendrovė „Ukmergės melioracija“. Apie tai Juozo Smilgevičiaus rašinys Melioracijos įmonių jubiliejai”.

                                                               *                          *                        *

Intensyvių melioracijos darbų Lietuvoje laikotarpiu kasmet būdavo nusausinama ir sukultūrinama po 100 ir daugiau tūkst. ha žemės. Todėl prireikė ir daug melioracijos projektų, kuriems parengti 1956 m. buvo įkurtas Respublikinis vandens ūkio projektavimo institutas. Nuo jo įkūrimo praėjo 60 metų. Pagal instituto parengtus projektus Lietuvoje nusausinta ir sukultūrinta per 2,5 mln. ha žemės, pastatyta daug įvairios paskirties hidrotechnikos statinių. Jame dirbo per 1000 darbuotojų, tarp jų apie 800 aukštos kvalifikacijos melioracijos ir kitų sričių specialistų. Privatizavimo metu susiskaldžiusios įmonės nebeliko, nors kai kurie jos buvę padaliniai veikia, tik kitais pavadinimais. Jubiliejaus proga prisiminkime, ką institutas nuveikė ir kas iš šios didelės įmonės liko iki šių dienų. Apie darbus ir žmones šioje įmonėje Juozo Smilgevičiaus rašinys „Hidroprojektų“ darbai ir likimai”.

                                                              *                           *                            *

     Kupiškio centre, šalia Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės ir judriausios mieste Gedimino gatvės, įsikūręs Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kupiškio skyrius. Kasdien čia užsuka nemažai žmonių, teikiančių įvairius prašymus, norinčių išgirsti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. O klausimų būna pačių įvairiausių, į kuriuos privalo atsakyti žemėtvarkos specialistai.Apie tai, kaip sekasi šio skyriaus specialistams – Vandos Vasiliauskaitės rašinys “Laikas darbui ir pomėgiams”.

*                     *    

Kiekvienos sukakties proga norisi bent trumpai prisiminti praeito laikotarpio nuveiktus darbus ir svarbiausius įvykius. Minėdami Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 70-ąjį gimtadienį, galime pasigirti, kad esame vieni iš svarbiausiųjų, nes rūpinamės vandeniu ir žeme, kurie yra gyvybės egzistavimo pagrindas. Rašinyje

ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetui – 70 mintimis dalijasi Algis Kvaraciejus, Vilda Grybauskienė, Rytis Skominas, Jolanta Valčiukienė

                                                             *                                *                         *.

Sausio 10 d. žemėtvarkos veteranas, žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redaktorius Romualdas Survila mini 75-ąjį gimtadienį. Ta proga spausdiname jo pamąstymus apie laikmetį ir žemės tvarkymo problemas.

Romualdas visą savo gyvenimą paskyrė žemėtvarkai. Daugelį metų dirbo Valstybiniame žemėtvarkos institute. Būdamas darbštus, kūrybingas, gebantis suprasti šalia esantį žmogų, neliko nepastebėtas.. Buvo inžinierius, grupės vadovas, techninio skyriaus vyriausiasis projekto inžinierius, vėliau šio skyriaus vyriausiasis žemėtvarkininkas gamtos apsaugai, instituto vyriausiasis inžinierius, direktoriaus pavaduotojas. 1997 m. jam buvo patikėtos instituto direktoriaus pareigos.

Romualdas yra Valstybinės premijos už Lietuvos nacionalinio parko žemėtvarkos projektus laureatas, Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje (Vilkaviškio r.) projekto bendraautoris ir priežiūros iniciatorius. Romualdas – ilgametis LŽHIS narys, 2006 m. įrašytas į LŽHIS Garbės knygą. Jis yra Kraštovaizdžio architektų sąjungos narys.Ta proga spausdiname kolegos pamąstymus rašinyje “Apie laikmetį ir žemėtvarką”.

 

 

MŪSŲ GYVENIMAS

J.Smilgevičius, R.Survila. Jubiliejus žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų kalvėje 2

J.Smilgevičius. Melioracijos įmonių jubiliejai       7

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

J.Smilgevičius. Hidroprojektų darbai ir likimai     13

K.Sivickis. Kaip rekonstruoti drenažą 21

J.Smilgevičius. Žemės sausinimo Lietuvoje pertvarka būtina 23

ŽEMĖTVARKA

V.Vasiliauskaitė. Laikas darbui ir pomėgiams      26

G.Vasaitis. Žemės nuoma internetu 29

Informacijos apie žemę programėlė. 32

APLINKOSAUGA

A.Ciūnys. Ežerai turi būti valomi .. 34

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

A.Povilaitis. Dabarties ir ateities hidrologinius aspektai 39

R.Survila. Kaimo teritorijų tvarkymo aktualijos 43

R.Survila. Lietuvos kraštovaizdis permainų laikotarpiu 46

MOKSLININKŲ DARBAI

V.Vaičiukynas, D.Vaičiukynienė,

V.Grybauskienė, G.Balevičius. Drenažo filtracinių medžiagų tyrimai 50

JUBILIEJUS

V.Grybauskienė, A.Kvaraciejus,

R.Skominas, J.Valčiukienė.

ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetui -70 metų 55

ŽMONĖS IR DARBAI

R.Survila. Apie laikmetį ir žemėtvarką 62

J.Smilgevičius. Nuosekliu keliu…… 65

SVEIKINAME……………………….. 72

UŽJAUČIAME………………………. 81

BIBLIOGRAFIJA…………………… 86

TAI ĮDOMU………………………….. 87

KRONIKA……………………………. 90