Apie tai rašoma šiame numeryje

     Gegužės 3 d. VDU Žemės ūkio akademijoje vyko visuotinis rinkiminis Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) narių suvažiavimas. Kas dvejus metus vykstantys Sąjungos vadovybės rinkimai sutelkia šios bendruomenės narius ir skatina apmąstyti, kaip dirbame, kokių problemų turime, kokius planus kuriame ateičiai. Apie tai V.Vasiliauskaitės ir R.Survilos rašinys “Privalome siekti daugiau nei turime”.

                                                           *                    *                *

     Pirmąjį birželio šeštadienį, jau 20-tąjį kartą, hidrotechnikai, žemėtvarkininkai ir kitų giminingų profesijų atstovai susirinko paminėti profesinę dieną. Šventė – ne eilinė, jubiliejinė, ir vieta parinkta nuostabi – mūsų didžiojo poeto Maironio apdainuotos Dubysos upės slėnis. Apie renginį M.Dapkienės rašinys “Jubiliejinė profesinė šventė prie Dubysos”.

                                     *            *           *

Raseinių rajonas yra vienas tų, kuriame jau baigtas nuosavybės teisių į žemę atkūrimas. Dabar daug dėmesio skiriama valstybinės žemės nuomai, siekiama, kad visa valstybinė žemės ūkio paskirties žemė būtų dirbama, kad būtų suformuoti žemės sklypai ir sudarytos tinkamos sąlygos žemdirbiams naudojantis Europos Sąjungos parama plėtoti žemės ūkio veiklą, stambinant žemėnaudas. Apie tai, kokius darbus atlieka J.Plieskio vadovaujami NŽT Raseinių skyriaus specialistai – V.Vasiliauskaitės rašinys “Darbai, kuriuose nesi vienas”.

                                                      *                  *                    *

Daug kalbėta ir rašyta apie Nemuno upės vagos būklę Kaune sausmečiu. Šalies upių tėvui tai lyg įžeidimas – atrodo kaip bala. Tai trunka apie pusę metų ir dažniausiai gražiausiu, šiltuoju metų laiku. Miestas stengiasi priartėti prie Nemuno krantų, deja, jo vaga ir krantai yra neišvaizdūs, netgi atgrasūs. Nemuno salą planuojama atnaujinti ir išplėsti, sujungti pėsčiųjų tiltais. Kokį Nemuno vaizdą matys svečiai, žengiantys per juos? Atsakymų į tai bando ieškoti VDU ŽŪA Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programos magistrantai J.Kurtinaitis ir V.Punys rašinyje “Kaip apsaugoti Nemuną nuo išdžiuvimo”.

                                                   *                   *                       *

Gegužės 8-10 dienomis žemėtvarkos, geodezijos, kadastro, GIS specialistai ir susijusių sričių atstovai dalyvavo VDU Žemės ūkio akademijoje vykusioje 17-oje tarptautinėje mokslinėje metodinėje konferencijoje „Baltijos šalių žemėtvarka’19“ („Baltic Surveying’19“). Po šalies nepriklausomybės atkūrimo tai buvo 28-asis kasmetis Baltijos šalių žemėtvarkos ir artimų sričių specialistų susitikimas (tik keitėsi šių konferencijų pavadinimai, o pagal dabartinį pavadinimą tai buvo 17-oji konferencija). Šias konferencijas kasmet pasikeisdamos organizuodavo trys šalys – Lietuva, Latvija ir Estija. V.Gurskienės ir J.Valčiukienės rašinys “Tarptautinė konferencija „Baltijos šalių žemėtvarka 2019“.

TURINYS

AKTUALIJOS

Vilimantas Vaičiukynas. Dirbkime kartu 1

Vanda Vasiliauskaitė, Romualdas Survila.

Privalome siekti daugiau, nei turime          2

Pagerbti Sąjungos nariai                               9

Sąjungos vadovai                                          10

2019-2021 m. kadencijos Sąjungos taryba    11

MŪSŲ GYVENIMAS

Midona  Dapkienė.  Jubiliejinė  profesinė  šventė prie Dubysos   13

ŽEMĖTVARKA

Vilma Daugalienė. Pokyčiai ir iššūkiai pietryčių Europos žemės ūkio ekonomikoje                        19

Vaiva Deveikienė, Steponas Deveikis.

Prancūzų kraštovaizdžio architekto E. André kūrybos ir mokyklos tyrimai           24

Vanda Vasiliauskaitė.

Darbai, kuriuose nesi vienas                        30

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Juozas Smilgevičius. Kauno hidroelektrinė  34

Justas Kurtinaitis, Vincentas Punys.

Kaipapsaugoti Nemuną nuo išdžiūvimo   38

Juozas Smilgevičius.

Kanalo į Aistmares statyba                          41

ŽEMĖS KADASTRAS, GEODEZIJA

E.Paršeliūnas, P.Petroškevičius,

R.Obuchovski, D.Šlikas, P.Viskontas,

R.Birvydienė, V.Puškorius.

Naujas Lietuvos teritorijos gravimetrinių duomenų rinkinys        45

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Virginija Gurskienė, Jolanta Valčiukienė.

Tarptautinė konferencija „Baltijos šalių žemėtvarka 2019“        51

KELIONĖS

Laima Česonienė. Įspūdingoji Stambulo Bazilikos cisterna        57

ISTORIJA

Romualdas Survila. Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynui – 30                            61

SVEIKINAME                                                70

PRISIMINIMAI

Midona  Dapkienė. Dvi sesės ir brolis – hidrotechnikos inžinieriai                           78

UŽJAUČIAME                                               83

BIBLIOGRAFIJA

Juozas Smilgevičius.

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 2017-2018 m. turinys    84

KRONIKA                                                       91