Apie tai rašoma žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2018 m. ketvirtąjame numeryje ASU Žemėtvarkos ir geomatikos institute vykdant mokslinius tyrimus pagal Žemės ūkio ministerijos užsakymą (parengto darbo pavadinimas – „Efektyvaus ir racionalaus žemės valdymo ir administravimo mokslinė studija“) buvo išnagrinėta pasirinktų 12 užsienio šalių žemės administravimo institucinė struktūra ir vykdomi darbai. Apie tai prof. Audriaus Aleknavičiaus rašinys “Žemės administravimas užsienio valstybėse”. * * * Daugelyje pasaulio universitetų telkiasi alumnai – tas pačias vertybes bei siekius turinti, tarpusavio bendradarbiavimą išlaikanti, mokslus pabaigusi absolventų bendruomenė. Apie tai, kokias tradicijas tęsia “ASU alumni” klubo Alytaus skyrius pasakoja Vilma Kalendauskaitė rašinyje „ASU alumni“ klubo Alytaus skyriuje”. * * * Šlaitus sudarantys gruntai ir uolienos dažniausiai yra nepastovūs. Veikiami masės jėgos (gravitacijos) ir dėl kitų priežasčių grolieuntai ir unos slenka šlaitais žemyn. Labai svarbi šiuo atžvilgiu šlaito forma. Iš visų šlaituose vykstančių inžinerinių geologinių procesų Lietuvos teritorijoje labiausiai paplitusios nuošliaužos. Tai vienas pavojingiausių statybai iš visų šlaituose vykstančių inžinerinių geologinių procesų. Apie darbus šia tema Raimondo Šadzevičiaus, Žydrūno Vyčiaus ir Ryčio Valiūno rašinys “Aleksoto kalno šlaito stabilumo modeliavimas” * * * Rusėjo 6-8 dienomis Rygos technikos universitete Latvijoje vyko Europos žemės naudojimo ir plėtros akademijos organizuotas aštuntasis tarptautinis simpoziumas „Žemės administravimo praktikos pokyčiai“. Apie tai Virginijos Gurskienės ir Jolantos Valčiukienės informacija “Žemėtvarkininkų simpoziumas Rygoje”. * * * “Šiltą šių metų rudenį teko keliauti po Kiniją. Labiausiai kelionėje sužavėjusi vieta – garsiosios Longšengo ryžių laukų terasos, išsidėsčiusios stačiuose kalnų šlaituose. Iki jų teko kopti laiptais keletą valandų. Šios terasos įvardijamos kaip gražiausią panoraminį vaizdą Kinijoje turinti vieta. Vaizdas primena didžiulį amfiteatrą. Ryžių terasos pradėtos formuoti prieš 600 metų, viešpataujant Yuan dinastijai, o užbaigtos jau kitos – Čing dinastijos valdymo laikotarpiu. Ir šiais laikais ryžiai čia auginami taip pat kaip prieš šimtmečius”, – kelionės įspūdžiais rašinyje “Kinijos ryžių laukų terasos” dalijasi Laima Česonienė.

 • MŪSŲ GYVENIMAS
 • V. Kalendauskaitė.„ASU alumni“ klubo Alytaus skyriuje 2
 • R. Baublys, M. Dapkienė.UAB „Ežerūna“ patirties sklaida 6
 • J. Smilgevičius, R. Survila.Jų vardai įrašyti į LŽHIS garbės knygą 14
 • ŽEMĖTVARKAG. Vasaitis. Žemės našumo vertinimo duomenys 18
 • V. Daugalienė. Rekomendacijos žemės konsolidacijos teisinei bazei rengti 20
 • A. Aleknavičius. Žemės administravimas užsienio valstybėse 24
 • HIDROTECHNIKAR. Šadzevičius, Ž. Vyčius, R. Valiūnas.Aleksoto kalno šlaito stabilumo modeliavimas 34
 • S. Bilys. Pirmoji Lietuvos hidroelektrinė Kretingoje 38
 • G. Vasaitis. Medžiaga pasiekiama visiems 41
 • MOKSLININKŲ DARBAII. Adamonytė, N. Bastienė, V. Gasiūnas, S. Misevičienė, V. Aleknevičienė. Dirvožemio drėgmės režimo reguliavimo poveikis augalų derlingumui 42
 • KONFERENCIJOS, SEMINARAIV. Gurskienė, J. Valčiukienė.Žemėtvarkininkų simpoziumas Rygoje 51
 • B. Mikūta. Kuriame atvirą ir tvarų pasaulį 53
 • KELIONĖSL. Česonienė. Kinijos ryžių laukų terasos 57
 • V. Grybauskienė. Tolimajame Kazachstane 59
 • SVEIKINAME 63
 • LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-METISA. Brukas. Miškų nuosavybės Lietuvoje istorinė apžvalga 68
 • UŽJAUČIAME 81
 • BIBLIOGRAFIJAR. Survila. Leidinys apie kraštovaizdžio architektūros raidą 87
 • J. Smilgevičius, R. Survila. Jubiliejinė knyga 88
 • TAI ĮDOMUJ. Smilgevičius. Mega tiltas 90
 • KRONIKA 91