Apie tai rašoma numeryje

LŽHIS veikla skyriuose ir grupėse organizuojama teritoriniu profesiniu principu. Hidrotechnikos sekciją sudaro 31 skyrius ir 19 grupių, žemėtvarkininkų sekciją – 13 skyrių ir 6 grupės. Skaitlingiausiame skyriuje – 57, mažiausiai narių turinčioje grupėje – vos du LŽHIS nariai. Kai kuriuose jų – to paties kolektyvo darbuotojai, kai kuriuose – kolegos iš kelių nedidelių įmonių ar rajonų.

Kokiomis nuotaikomis gyvename? Kokia veikla, be darbo reikalų, vyksta LŽHIS skyriuose ir kas vienija jų žmones? Apie tai mintimis dalijasi skyrių vadovai iš skirtingų šalies regionų rašinyje “Mūsų Sąjungos skyriuose”.

*                    *                   *

“Per keletą metų, gyvendamas Londone, tarp kitų daugybės lankytinų objektų susipažinau su Londono mieste ir jo priemiesčiuose esančiais karališkųjų pilių ir kitų didikų dvarų parkais. Buvo be galo įdomu apžiūrėti botanikos sodų augalų kolekcijas, suformuotus medžių ir krūmų želdynus, gėlynus ir įvairių žolynų derinius. Vaikštant po juos pasąmonėje kirbėjo mintis, kad tai, ką matau, daugeliu atvejų man yra artima, priimtina ir kažkur jau matyta. Toptelėjo mintis … juk tai Alfonso Kiškio kraštovaizdžio architektūros mokykla”, – rašinyje “Patirtis, atkeliavusi į Lietuvą” pasakoja Romualdas Survila.

*                      *                   *

Kaišiadorių rajone melioracijos darbai (iš esmės valstybės lėšomis) buvo vykdomi panašiu laikmečiu kaip ir visoje Lietuvoje 1960 – 1990 m. Šiuo metu Kaišiadorių rajone yra 44 844,3 ha nusausintos žemės, iš jos 38 124,4 ha nusausinta drenažu. Apie atliekamus darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos
skyriaus vyriausiojo specialisto Laimono Ivaškevičiaus rašinys “Melioracijos darbai Kaišiadorių rajone”.

*                     *                  *

Tūkstančio salų šalis, Balkanų perlas, Adrijos širdis – taip poetiškai vadinama Kroatija. Šios šalies nuostabia gamtos mozaika – jūros pakrantėmis, kalnais, upėmis, ežerais, kriokliais – niekaip negali atsigėrėti gausybė turistų, plūstančių iš viso pasaulio. Kroatijoje daug kultūrinio paveldo, saugomo UNESCO (Dubrovnike, Splite, Šibenike ir kituose miestuose), nematerialaus kultūrinio paveldo srityje vyrauja muzika ir maistas. Pagal Erasmus + dėstytojų mokymosi mobilumo programą lankėsi me Zagrebo universiteto Žemės ūkio fakultetą ir dalyvavome 55-ajame Kroatijos bei 15-ajame tarptautiniame žemės ūkio simpoziume Midona Dapkienė ir Laima Česonienė. Jų įspūdžiai rašinyje “Tarptautinis žemės ūkio simpoziumas Vodicėje”.

*                      *                   *

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos nariui nuo pat jos atkūrimo 1989 m., įrašytam į Sąjungos Garbės knygą, Lietuvos Respublikos nusipelniusiam melioratoriui Vytautui Juozui Kęstučiui gegužės 20 d. sukako 90 metų. Nuo 1990 m. iki 2010 metų Vytautas dirbo žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcijoje Sąjungos atsakinguoju sekretoriumi. Nuo 1955 m. savo gyvenimą susiejo su hidrotechnine statyba ir žemės melioracija. Jubiliatą paprašėme papasakoti apie nueitą gyvenimo kelią. Jo mintys rašinyje Hidrotechnikos inžinieriaus kelias”.

TURINYS

 

AKTUALIJOS

Vanda Vasiliauskaitė. Nelengva, bet garbinga profesija………………………………… 1

MŪSŲ GYVENIMAS

Vanda Vasiliauskaitė. Mūsų Sąjungos skyriuose………………………………………….. 9

ŽEMĖS KADASTRAS, GEODEZIJA

Vanda Vasiliauskaitė. Ar žemės konsolidacijos projektai jau praeitis?………… 19

Romualdas Survila. Patirtis, atkeliavusi į Lietuvą……………………………………….. 28

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Laimonas Ivaškevičius. Melioracijos darbai  Kaišiadorių rajone………………….. 35

Antanas Gudaitis. Nusausintos žemės ir melioracijos statinių fondo

kaita šalyje………………………………………………………………………………………………….. 38

Romualdas Survila. Kauno hidroelektrinei – 60 metų…………………………………. 46

ŽEMĖS KADASTRAS, GEODEZIJA

Rūta Puzienė, Eliza Kmieliauskaitė.

Kernavės piliakalnių 3D modeliavimas taikant skirtingus metodus……………….. 51

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Midona Dapkienė, Laima Česonienė.

Tarptautinis žemės ūkio simpoziumas Vodicėje……………………………………………. 54

ISTORIJA

Pranas Aleknavičius. Lietuvoje vartotų ilgio ir ploto matų palyginimas………. 59

ŽMONĖS IR DARBAI

Romualdas Survila. Hidrotechnikos inžinieriaus kelias……………………………….. 64

Midona Dapkienė. Jaučianti Sąjungos pulsą……………………………………………….. 69

SVEIKINAME………………………………………………………………………………………….. 74

PRISIMINIMAI

Jonas Varkalys. LŽŪA 23-oji hidrotechnikos inžinierių laida……………………… 82

UŽJAUČIAME…………………………………………………………………………………………. 90

KRONIKA………………………………………………………………………………………………… 93